Kwantificeren koolstofeffecten van beheermaatregelen

C.M.A. Hendriks, Sander Teeuwen, A.E. Vos, P. Copini, Sven van Best, Martijn Boosten, Frank Sterk, S.P. Filipek, M. Schelhaas

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit project maakt deel uit van de projecten uitgevoerd in de Klimaatenveloppe 2020 Klimaatslim Bos, Natuur en Hout. Bos draagt bij aan de compensatie van CO2-emissie door het vastleggen van koolstof. De projecten in de klimaatenveloppe dragen bij aan deze ambitie door inzicht te geven in hoe
klimaatslim bos- en natuurbeheer kan bijdragen door het vergroten en dissemineren van kennis over mitigerende maatregelen, adaptatie van het ecosysteem aan klimaatverandering en behoud en versterking van duurzame productie. Voor het inschatten van het koolstofeffect van maatregelen wordt gebruik gemaakt van modellen, en ad-hoc inschattingen met de nodige onzekerheid. Dit project beoogd meer inzicht te geven in een aantal factoren die van invloed zijn op de koolstofschattingen om daarmee de schattingen te kunnen verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd met een combinatie van
literatuurstudie, veldmetingen, en laboratorium analyses
Original languageDutch
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages60
Publication statusPublished - 2021

Cite this