Kwaliteitseisen aan foerageergebieden van purperreigers in veeweiden

K.L. Krijgsveld, F.G.W.A. Ottburg, L.M.J. van den Bergh, J. van der Winden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Hoewel de kwaliteit van het moeras een beperkende factor is, wordt het belangrijkste foerageergebied in Nederland in de huidige situatie gevormd door het veenweidegebied, waaronder een zeer aanzienlijk deel regulier agrarisch gebied. De kwaliteit van het veenweidegebied als foerageergebied is afgenomen, waarbij de volgende factoren als belangrijkste knelpunten worden genoemd: afname van het oppervlak veenweidegebied (o.a. infrastructurele inrichting), ongunstige waterhuishouding (o.a. tegennatuurlijk waterpeil), afname van het aantal sloten en dwarssloten (dempen), isolatie tussen polders en hoofdwatersystemen waardoor vismigratie belemmerd wordt, en de toegenomen verstoring onder andere door recreatie in het buitengebied. Over de aard en omvang van deze knelpunten zijn nauwelijks kwantitatieve gegevens beschikbaar
Original languageDutch
Place of PublicationCulemborg
PublisherWaardenburgh
Number of pages60
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameRapport / Bureau Waardenburg
PublisherWaardenburgh
No.nr. 03-242

Keywords

  • ardea purpurea
  • protection
  • foraging
  • feeding behaviour
  • predation
  • food quality
  • grasslands
  • netherlands
  • peat grasslands

Cite this