Kwaliteitsborging databestanden en modellen : balanceren tussen chaotische dynamiek en geordende stilstand

J.M.L. Jansen, J.M. Halbertsma, J.A.P. Heesterbeek, H. Houweling, M.J.W. Jansen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het project zijn audits uitgevoerd voor 31 modellen en databestanden die binnen DLO worden gebruikt bij de uitvoering van taken voor het Milieu- en Natuurplanbureau. Daartoe is een gemeenschappelijke methodiek ontwikkeld die uitgaat van 5 kwaliteitsaspecten: wetenschappelijke inhoud, wiskundige vertaling en resolutie, statistische aspecten, kwaliteitsborging en communicatieve aspecten. Per aspect zijn criteria uitgewerkt, waarop de modellen en databestanden zijn getoetst. De uitkomsten van de individuele audits zijn vertaald in een algemene aanpak waarmee de kwaliteitsborging structureel kan worden verbeterd. Deze aanpak heeft betrekking op: de organisatie van het proces van kwaliteitsborging; de relatie met ISO-9001; de formulering van twee algemene kwaliteitsniveau’s A en AA en de daarbij behorende criteria en op de wijze waarop de keuze voor een gewenst kwaliteitsniveau kan worden afgestemd op de toepassing en de daarmee samenhangende risico’s. Ook wordt aangegeven hoe de ontwikkelde aanpak binnen DLO kan worden geïmplementeerd.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.956
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nature management
  • environmental management
  • models
  • databases
  • quality standards

Cite this