Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?

A.A. Bartels, J.A.C. Schalk, R.W. Melse

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan verlaten, is niet uit te sluiten dat legionella zich naar de omgeving kan verspreiden. Of legionella daadwerkelijk bij deze luchtwassers groeit en zich verspreidt, moet nader worden onderzocht. Dit blijkt uit literatuuronderzoek en interviews, uitgevoerd door het RIVM. Aanleiding zijn vragen van GGD-en en milieudiensten over mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden door verspreiding van legionella via natte luchtwassers. Met deze installaties worden ongewenste componenten in de lucht verwijderd door de lucht in contact te brengen met verneveld water. Ook worden hiervoor in sommige typen wassers chemicaliën (zure en basische wassers) of bacteriën (biowassers) aan het waswater toegevoegd. Het waswater wordt vaak opgevangen en hergebruikt.
  Original languageDutch
  Place of PublicationBilthoven
  PublisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Number of pages67
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • legionella
  • air cleaners
  • public health
  • water
  • livestock farming
  • animal husbandry

  Cite this