Kunnen gemeenten de nieuwe taak uit de Wet natuurbescherming aan?

M.E.A. Broekmeyer, M.E. Sanders

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

De rol die gemeenten spelen bij de wettelijke bescherming van plant- en diersoorten wordt steeds groter. Van oudsher zijn gemeenten beheerder van de openbare ruimte en stellen zij bestemmingsplannen op. Daarbij spelen zij een actieve rol bij het borgen van de aanwezige natuurkwaliteit door het toepassen van bestemmingen en planregels waarbij rekening moet worden gehouden met de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Dat laatste houdt in dat voor alle ruimtelijke bestemmingen op voorhand duidelijk moet zijn dat een initiatiefnemer bij plannen voor handelingen en activiteiten zoals bouwen naast een omgevingsvergunning in principe ook een vergunning Natuurbeschermingswet of ontheffing Flora- en faunawet kan krijgen.
Original languageDutch
PublisherNatuur in de Gemeente
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • nature conservation
  • legislation
  • municipalities

Cite this