Kritische succesfactoren van groene kennisarrangementen

  Research output: Contribution to conferenceConference paper

  Abstract

  Ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid (de 4 O’s) werken samen aan een betere benutting van kennis en aan het creëren van synergie tussen de verschillende partijen om het samen maken van nieuwe kennis (-co-creatie), kenniscirculatie en - doorstroom in een snel veranderende wereld beter mogelijk te maken. Sleutelgedachte hierbij is dat de ontwikkeling en benutting van kennis een belangrijke voorwaarde is om te komen tot een dynamische, duurzame en innovatieve groene sector. In dit onderzoeksprogramma (uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen UR (WU, PPO en LEI) wordt niet uitgegaan van het begrip ‘kennis’ maar van ‘arrangementen’. Binnen een aantal specifieke studies naar het succes en knelpunten van kennisarrangementen zijn naast een literatuur- en expertstudie in totaal 64 semi-gestructureerde interviews, 42 vragenlijsten en 16 observaties uitgevoerd in 11 casestudies. De cases zijn arrangementen binnen de domeinen dier, plant, voedsel en de groene ruimte. In dit artikel worden de resultaten beschreven van de zoektocht om kennis- en innovatiearrangementen beter grijpbaar en stuurbaar te maken, aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de cases
  Original languageDutch
  Number of pages11
  Publication statusPublished - 2006
  EventVIAS-Symposium -
  Duration: 15 Jun 200615 Jun 2006

  Conference

  ConferenceVIAS-Symposium
  Period15/06/0615/06/06

  Keywords

  • knowledge
  • innovations
  • education
  • research
  • businesses
  • public authorities
  • cooperation
  • skills
  • agricultural sector
  • research projects
  • knowledge transfer

  Cite this