Kringlooplandbouw - Water veehouderij

Research output: Non-textual formDigital or Visual Products

Abstract

Melkveehouder Nanne Koopman (Friesland) in gesprek met WUR-onderzoeker Koos Verloop over watermanagement op het melkveebedrijf. Koopman kan dankzij de Waterwijzer gericht stappen ondernemen om de waterkwaliteit op zijn land te verbeteren. Zo heeft hij een natuurvriendelijke oever aangelegd op zijn land, wat gunstig is voor de afspoeling naar de sloot. Bovendien is de oever een aantrekkelijke plek voor weidevogels.
Original languageEnglish
PublisherWageningen University & Research
Media of outputOnline
Size07:21 min.
Publication statusPublished - 14 Dec 2020

Cite this