Kringlooplandbouw : op weg naar geborgde bedrijfsspecifieke milieuresultaten

M. Stuiver, F.P.M. Verhoeven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Binnen de Noordelijke Friese Wouden en daarbuiten vinden kringlooplandbouw dat ze meer ruimte in de huidige wet- en regelgeving moeten krijgen. Ruimte voor een eigen route met hetzelfde, zo niet betere milieu- en bedrijfsprestaties. Over de waarde van en het ruimte geven aan kringlooplandbouw, daar gaat dit rapport over. De volgende zaken worden daarin behandeld. Allereerst staat de kringlooplandbouw zelf centraal. Wat is kringlooplandbouw in de praktijk, hoe geven boeren het vorm en vanuit welke basisprincipes? Welke waarden worden er gecreëerd? Wat zegt de wetenschap tot nu toe over kringlooplandbouw en welk onderzoek is er wellicht nog nodig? Hoe kan certificering van kringlooplandbouw onder ondernemers worden gestimuleerd? Verder komt het ruimte geven aan kringlooplandbouw aan de orde. Daarvoor is eerst het probleem van belang: wat komen kringlooplandbouw tegen in de praktijk van regelgeving? Onder welke condities zou kringlooplandbouw ruimte kunnen krijgen binnen de regels van de Nederlandse overheid en de Europese Unie? Wat is hiervoor nodig?
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages19
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • agriculture
  • sustainable agriculture
  • fertilizer application
  • environmental policy
  • legislation
  • national landscapes
  • eu regulations
  • friese wouden

Cite this