Kringloop voor organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Van uiteenlopende typen organische producten is getest of ze ziektewering in de bodem kunnen verhogen. De producten verschilden in samenstelling, gehalte organische stof, afbreeksnelheid (gemeten met Oxitop) en typen organische stoffracties (gemeten met Rock-Eval pyrolyse). Ziektewering werd bepaald in potproeven met vijf verschillende bodempathogenen, namelijk Pythium ultimum, Rhizoctonia solani AG2-2IIIB, Streptomyces scabies, Meloidogyne hapla en Pratylenchus penetrans. Daarnaast zijn potentieel mineraliseerbare stikstof (PMN) en heet water extraheerbare koolstof (HWC) in de bodem bepaald als maat voor gemakkelijk afbreekbare (labiele) N en C.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages67
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Plant Research
No.WPR-1183

Cite this