Krimp! : synthese van beleidsondersteunend onderzoek voor het Ministerie van EL&I 2010-2012

B.C. Breman, T.A. Vogelzang

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds enkele jaren staat de krimp van de bevolking in Nederland hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Steeds meer gemeenten en regio’s krijgen te maken met dalende bevolkingsaantallen en een veranderende samenstelling van de bevolking. Krimp op lokaal en regionaal niveau wordt in eerste instantie gezien als een verantwoordelijkheid van regionale overheden. Echter, de Rijksoverheid ziet voor zichzelf wel een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van het krimpvraagstuk, getuige onder andere ook de focus en de afspraken in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (Rijk, VNG, IPO, 2009, 2011). De ondersteuning van de Rijksoverheid vindt onder andere plaats via inzet in de krimppilots- en experimenten en op basis van (een regierol bij) kennisontwikkeling.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages15
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • population decrease
  • government policy
  • regional policy

Cite this