Kosteneffectiviteit van beheersmaatregelpakketten voor de Gorsselse heide

J.J. de Jong, A. Oosterbaan

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een beschrijving van de huidige samenstelling van de Gorsselse heide en van verschillende scenario’s voor het toekomstig beheer van dit heideterrein. Hiervoor is eerst een doelsituatie beschreven. Voor een aantal beheerscenario’s is doorgerekend wat de effecten zullen zijn en welke kosten er mee gemoeid zullen zijn . Dit is gedaan voor een periode van 20 jaar. Om vanuit de huidige situatie naar de beschreven doelsituatie te komen moet het aandeel bomen/struiken en gras fors worden verminderd en het aandeel heide fors verhoogd. Daarnaast is het gewenst het aandeel kruidachtigen en onbegroeide plekken (inclusief zandplekken en geroerde plekken) groter te laten worden. Met de volgende 3 maatregelpakketten kan dit worden bewerkstelligd: 1.7 jaar intensief grazen met runderen op sterk vergraste delen, gevolgd door extensieve gescheperde begrazing met schapen op het gehele terrein; 2.7 jaar intensief grazen met schapen op sterk vergraste delen, gevolgd door extensieve gescheperde begrazing met schapen op het gehele terrein; 3. extensieve gescheperde begrazing met schapen op het gehele terrein. Bij alle drie de maatregelpakketten wordt in verschillende intensiteiten geplagd, er wordt opslag verwijderd en er wordt bos geveld. De gemiddelde jaarkosten van deze beheerscenario’s variëren van 110 euro/ha (goedkoopste variant van pakket 1) tot 264 euro/ha (duurste variant van pakket 3). De beheerder kan, mede aan de hand van enkele voor- en nadelen van de pakketten, het meest geschikte scenario kiezen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages38
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2322
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • heathlands
  • grazing
  • sheep
  • vegetation management
  • grasses
  • restoration management
  • achterhoek

Cite this