Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid

K. Oltmer, K.H.M. van Bommel, J. Clement, J.J. de Jong, D.P. Rudrum, E.P.A.G. Schouwenberg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze studie beschrijft de berekening van de kosten voor het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden, gebaseerd op de aanwezige habitattypen. De kosten zijn afgeleid van het benodigde beheer en de milieutekorten rond vermesting en verdroging. De ligging van de habitattypen is bepaald op basis van het koppelingsbestand ´ecotopen en habitattypen´ en op basis van de stikstofdepositie. In totaal gaat het om een areaal van 56.922 ha. De gemiddelde kosten voor het realiseren van de habitattypen liggen bij 800 euro/ha/jaar, variërend van ruim 100 euro/ha/jaar in Groningen tot 3.250 euro/ha/jaar in Utrecht. Door een andere manier van toewijzing van de habitattypen verschillen de in de huidige studie berekende kosten en arealen met milieutekorten van die uit de eerdere studie naar de kosten van de Natura 2000-gebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages65
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.152
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • nature conservation
  • cost effectiveness analysis
  • costs
  • habitats
  • ecotypes
  • netherlands
  • nature
  • nature management

Cite this

Oltmer, K., van Bommel, K. H. M., Clement, J., de Jong, J. J., Rudrum, D. P., & Schouwenberg, E. P. A. G. (2009). Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid. (WOt-werkdocument; No. 152). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. https://edepot.wur.nl/13685