Koolzaad : onderzoek naar correlaties chemische analyse - NIRS deel II : projectleider: R. Frankhuizen

M.A.H. Tusveld, R. Frankhuizen, R.G. Coors, J. de Jong, J.J. van Oostrom, H.J. van der Kamp, A. de Koning, D.P. Venema, H.C.H. Kleijnen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Eind 1988 is op het RIKILT, in opdracht van de BV Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have, een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om met behulp van een scannende NIR-spectrometer (IA- 500) de samenstelling van koolzaad te bepalen. Het onderzoek bestond uit twee fasen (zie RIKILT -brief dd. 1988-05-24, kenmerk 1894), te Heten: 1. Selectie van geschikte monsters 2. Opstellen en toetsen ijklijnen. Fase 1 is in december 1988 afgerond. De resultaten gaven aanleiding door te gaan met fase 2 (RIKILT-rapport 88.75). In een bespreking van 1989-01-26 zijn nieuwe afspraken en een tijdsplanning gemaakt voor het vervolgonderzoek (zie RIKILT-brief dd. 1989-02-07, kenmerk 0432). Het hierna beschreven vervolgonderzoek heeft betrekking op de componenten vocht, olie, ruwe celstof, ruw eiwit en glucosinolaten, alsook de vetzuren C16:0, C18 :1, C18:2, C18 :3 en C22 :1 in hele koolzaadmonsters. Hiervoor zijn 50 extra koolzaadmonsters geselecteerd uit de aanwezige monstervoorraad. Tevens zijn door D.J. van der Have BV extra monsters aangeleverd met een verhoogd erucazuurgehalte (C22:1). Met behulp van deze monsters zijn de eerder berekende ijklijnen getoetst. Vervolgens zijn de nieuwe monsters aan de oorspronkelijke calibratieset toegevoegd, waardoor de uiteindelijk berekende ijklijnen robuuster en evenwichtiger van opbouw zijn dan de eerder berekende ijklijnen. Daarnaast is nagegaan in hoeverre de bepaling van genoemde componenten met behulp van een InfraAlyzer-400 (een filterapparaat) mogelijk is. Tot slot is enig oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de minimale monstergrootte voor NIRS en/of chemisch onderzoek. Nagegaan is of een monstergrootte van ca. 2 gram voldoende is om NIRS-metingen aan uit te voeren. Bovendien is de mogelijkheid nagegaan om met behulp van NIRS aan één zaadje te meten en om van één zaadje chemisch de vetzuursamenstelling en/of het glucosinolaatgehalte te bepalen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages20
Publication statusPublished - 1989

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.89.34

Keywords

  • rape
  • chemical composition
  • composition
  • spectroscopy

Cite this