Knelpuntenanalyse toestand- en trendmonitoring KRW; biologische monitoring in het Vechtstroomgebied in relatie tot KRW verplichtingen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van deze studie is vaststellen in hoeverre de huidige biologische monitoring van oppervlaktewateren aansluit bij de internationale afspraken en verplichtingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) ten aanzien van toestand- en trendmonitoring. Om hier inzicht in te krijgen is onderzoek gedaan in het Vechtstroomgebied. De bepalingen vastgelegd in de KRW zijn geïnventariseerd. Verder zijn gegevens verzameld bij waterbeheerders in het Vechtstroomgebied met betrekking tot de opzet van de huidige biologische monitoring. Op basis van deze informatie is een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Uit de analyse zijn (mogelijke) knelpunten en aanbevelingen naar voren gekomen met betrekking tot: (1) het definiëren van waterlichamen, (2) de selectie van locaties (3) de selectie van kwaliteitselementen (macrofauna, macrofyten, fytoplankton, fytobenthos en visfauna), (4) de frequentie van monitoring, (5) de normen voor monitoring en (6) de kwaliteitscontrole van monitoring. De mogelijkheden voor het oplossen van deze knelpunten zijn globaal besproken. Het is de bedoeling dat in een vervolg op dit onderzoek handvaten worden opgesteld voor het oplossen van de geconstateerde knelpunten. In dit vervolg zal de focus vooral liggen op de selectie van locaties voor monitoring en de frequentie van monitoring
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages77
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1175
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water quality
 • surface water
 • water management
 • ecology
 • eu regulations
 • directives
 • monitoring
 • water systems
 • methodology
 • netherlands
 • aquatic organisms
 • biological indicators
 • water framework directive
 • biomonitoring
 • aquatic ecosystems
 • overijssel

Cite this