Klimaatverandering en hittestress bij psychiatrische patiënten

C.M.J. Jacobs, L.W.A. van Hove, E.J. Moors, S.J.M. Nowak, R.P.A. Snep, C.Q. Wentink

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstract

Abstract

[Achtergrond en doel] Klimaatscenario’s suggereren dat hittegolven in de toekomst vaker voorkomen en langer duren. Dat kan leiden tot toenemende hittestress en verhoogde mortaliteit onder de bevolking. In steden blijven de nachttemperaturen relatief hoog en zijn dergelijke effecten extra voelbaar. Verhoogde mortaliteit wordt vooral verwacht bij kwetsbare stadsbewoners, waaronder psychiatrische patiënten. Deze studie verkent voor deze groep stadsbewoners de gevolgen van toenemende hitte en doet suggesties voor mitigatie van negatieve effecten. [Methode] Via een analyse van het hedendaagse klimaat is het huidige thermische comfort in Nederlandse steden bepaald. Vervolgens zijn effecten van klimaatverandering op thermisch comfort en hittestress geschat. De kwetsbaarheid van psychiatrische patiënten voor hittestress is door literatuurstudie in kaart gebracht. Mitigatiemaatregelen tegen hittestress komen uit internationaal onderzoek naar de meerwaarde van groen voor klimaatadaptatie. [Resultaten] In het hedendaagse klimaat is in Nederlandse steden op een beperkt aantal dagen sprake van hittestress. Gezien de huidige karakteristiek van thermisch comfort kan het aantal dagen met hittestress in de toekomst snel oplopen. De wetenschappelijke literatuur is niet eenduidig over kwetsbaarheid van psychiatrische patiënten voor hitte maar tendeert naar een verhoogde kans op overlijden. Over het mechanisme achter deze kwetsbaarheid is weinig bekend. Dit impliceert extra onzekerheid over toe te passen drempelwaardes voor thermisch comfort en hittestress. Daardoor is vooral bij psychiatrische patiënten kwantificering van de omvang en intensiteit van het hittestress-probleem en reductie daarvan door adaptatiemaatregelen lastig. Wel blijkt in groene stadsomgevingen de hittestress over het algemeen minder te zijn. [Conclusies] Toenemende hittestress bij psychiatrische patiënten is vooral in steden een aandachtspunt. Meer onderzoek naar hun extra gevoeligheid en het achterliggend mechanisme is nodig om thermisch comfort van psychiatrische patiënten goed te kunnen schatten en hen te beschermen tegen hitteproblemen. Aandacht voor groen in de zorgomgeving kan in ieder geval helpen om negatieve gevolgen van hitte te verminderen.
Original languageDutch
Title of host publicationProceedings van Nederlands Congres Volksgezondheid 2014 : Perspectieven op de volksgezondheid
Pages17
Publication statusPublished - 2014
EventNederlands Congres Volksgezondheid 2014, Rotterdam, Nederland -
Duration: 10 Apr 201411 Apr 2014

Conference

ConferenceNederlands Congres Volksgezondheid 2014, Rotterdam, Nederland
Period10/04/1411/04/14

Cite this