Klimaatverandering en het Waddengebied

P. Kabat, C.M.J. Jacobs, R.W.A. Hutjes, W. Hazeleger, M. Engelmoer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor een goed begrip van de klimaatverandering in het waddengebied is kennisontwikkeling noodzakelijk rond een viertal thema’s. Allereerst zijn nadere studies gewenst naar regionale, natuurlijke emissies van broeikasgassen, waarvan Duitse gegevens laten zien dat deze zeer significant kunnen zijn ten opzichte van de antropogene emissies van bijvoorbeeld methaan. Hoe kunnen de bijbehorende processen worden verklaard? Voor een volledig begrip moeten dergelijke studies gekoppeld worden aan die van primaire productie en decompositie in het ecologisch systeem en aan het netto transport door getijdenstromen naar de Noordzee. Dit moet ons in staat stellen beter in te schatten hoe het beheer van rivieren, de kustzone en de denzee deze emissies (onbedoeld) kan beïnvloeden. Daarnaast kan de waddenkustzone een hotspot worden voor toekomstige duurzame energieopwekking, waarvan de uitwerking terdege rekening moet houden met de natuurwaarden van het gebied. Onderzoek in dit spanningsveld is nodig. Integrale analyses van systemen én processen zijn cruciaal. Klimaatverandering en zeespiegelstijging bieden, naast dat ze een bedreiging vormen, juist ook uitgelezen kansen voor zowel natuur, landbouw maar ook andere sectoren. Wellicht zijn nieuwe functiecombinaties mogelijk zodat maatregelen een gunstige uitwerking hebben op meer dan één sector. Creatieve ideeën moeten worden doorgerekend op integrale effecten op de toekomstige situatie
Original languageDutch
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherDe Waddenacademie KNAW
Number of pages89
ISBN (Print)9789490289089
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NamePosition paper klimaat en water
PublisherDe Waddenacademie KNAW
No.2009-06

Keywords

 • climate
 • climatic change
 • morphology
 • ecology
 • safety
 • wadden sea
 • tidal flats
 • sea level
 • ESS-CC

  Project: Other

Cite this