Klimaatneutrale melkveehouderij op proefbedrijf De Marke : stappenplan om broeikasgasemissie te minimaliseren = Reducing the footprint of experimental dairyfarm De Marke

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft de stappen weer die De Marke heeft genomen om de uitstoot van broeikasgassen zo veel als mogelijk te beperken. Het stappenplan geeft aan hoe uit alle beschikbare maatregelen de maatregelen worden geselecteerd die opgenomen kunnen worden in de bedrijfsvoering. Het geeft zo richting aan systeemontwikkeling op De Marke met als doel de uitstoot van broeikasgassen maximaal te reduceren. Hiermee wordt bedoeld: 1. Minimale emissie van lachgas, methaan (eerste prioriteit) en kooldioxide (tweede prioriteit). 2. Productie van groene energie (echter niet in te zetten om vermijdbare emissies van broeikasgassen te compenseren). Deze doelen worden nagestreefd in een bedrijfsvoering die blijvend voldoet aan de milieudoelen voor stikstof en fosfaat die al langer als randvoorwaarden voor de bedrijfsontwikkeling gelden.
Original languageDutch
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages29
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Koeien & Kansen
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.nr. 66
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • dairy farming
  • sustainable animal husbandry
  • greenhouse gases
  • emission
  • farm development
  • farm management

Cite this