Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden: Uitwerking boerderijvarianten op economie en broeikasgasemissies

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met betrokkenen en experts uit de Veenkoloniën zijn een aantal boerderijvarianten besproken die kunnen bijdragen aan een meer klimaatbestendige akkerbouw. Vervolgens zijn enkele varianten die kansrijk worden geacht verder geanalyseerd en uitgewerkt. Voor deze varianten is een economische doorrekening en een inschatting van de effecten op broeikasgasemissie gemaakt. Op die manier kunnen varianten vergeleken worden op beide criteria, waardoor trade-offs in beeld gebracht kunnen worden. De geanalyseerde en uitgewerkte varianten zijn: de energieboerderij, met focus op zonnepanelen; de groenblauwe boerderij, waar aandacht is voor het dooraderen van het bedrijf met water en natuur; de circulaire boerderij, waar permanent grasland en/of een extensief beheer pakket een mogelijkheid is; de vezelboerderij met focus op natte teelten waarvan de producten input zijn voor de vezelindustrie; de eiwitboerderij om de veenkoloniën de eiwitschuur van Nederland te maken; en tot slot de internetboerderij, waarin met technologie de watersituatie van percelen wordt geoptimaliseerd voor gewassen en veenbehoud.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages20
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Keywords

 • biobased economy
 • fibres
 • agriculture
 • returns
 • biomass
 • circular economy
 • bioenergy
 • biogas
 • circular agriculture
 • climate adaptation
 • methane
 • carbon dioxide

Cite this