Klimaatbestendige akkerbouw op veengronden

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Nederland heeft veel veen- en moerige (= voor een deel veen) gronden. Door het verlagen van het waterpeil voor landbouwkundige doeleinden komt het veen in aanraking met de lucht en vergaat het langzaam. Dat heet veenoxidatie. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland staat de uitstoot van broeikasgassen door veenoxidatie in Nederland gelijk aan 25% van de totale uitstoot aan broeikasgassen door auto’s op de Nederlandse wegen. Daarnaast zorgt veenoxidatie voor bodemdaling. Ook komen er bij de oxidatie van veen nutriënten vrij. Gezien de ontwikkeling richting kringlooplandbouw is dat niet gewenst. De nutriënten die vrijkomen, worden niet allemaal benut door de landbouwgewassen en spoelen uit, met nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit.
Original languageDutch
PublisherWageningen University & Research
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 22 Feb 2021

Cite this