Klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland

K.H. van de Sandt, H. Goossen, C.C. Vos, T. Hermans, J. Verhagen, H.J. Agricola, C. Kwakernaak, L.C.P.M. Stuyt, E.C. van Ierland, P.J. Kuikman, M. Hoogvliet, W. Geertsema, B.F. Schaap, H.P. Ritzema, J. Velstra, P.C. Jansen, W. Dijkman, C.L. Beek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk gebied. De doorwerking van de hierboven genoemde klimaateffecten is complex en verschilt tussen gebieden en verschillende vormen van landgebruik. Klimaatverandering bedreigt sommige functies maar biedt ook nieuwe kansen. Om deze kansen te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden is klimaatadaptatie nodig. Adaptatiemaatregelen in het landelijk gebied kunnen genomen worden binnen de verschillende sectoren en binnen het water-, natuur-, landbouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Er is een samenhangend pakket van maatregelen nodig. Dit noemen we een integrale adaptatierichting. Deze studie onderzoekt mogelijke adaptatierichtingen voor verschillende landschapstypen; zeekleigebied, veenweide en de hoge zandgronden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages109
ISBN (Print)9789490070519
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameKlimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat
PublisherAlterra, Wageningen-UR

Keywords

  • climate adaptation
  • rural areas
  • flood control
  • clay soils
  • sandy soils
  • peat grasslands
  • agriculture
  • natural areas
  • subsidence

Cite this