Klimaat uniformiteit bij ontvochtiging door middel van zout in de Exe-kas

B.H.E. Vanthoor, Jan Janse, Filip Bronchart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van het Exe-Kas project is om energie te besparen door kaslucht te ontvochtigen door middel van een geconcentreerde zoutoplossing. Hierdoor wordt er minder geventileerd op vocht waardoor er minder warmte door de ventilatieopening verloren gaat. Tevens kunnen de dagschermen vaker worden ingezet waardoor er nog meer energie bespaard kan worden. Als onderdeel van het Exe-Kas project is in dit rapport de kasklimaat uniformiteit (temperatuur en relatieve vochtigheid op verschillende hoogtes en lengtes in de kas) bepaald. Gebaseerd op de 2 dagen dat er ontvochtigd werd met een geconcentreerde zoutoplossing kan er geconcludeerd worden dat het ontvochtigen van kaslucht door middel van een geconcentreerde zoutoplossing in combinatie met het inblazen van deze ontvochtigde lucht onder het gewas geen invloed heeft op de klimaatuniformiteit in de kas. De periode van 2 dagen dat het ontvochtigingssysteem aanstond is echter te kort om de conclusies los te kunnen laten op een heel teeltseizoen. Om conclusies te kunnen trekken voor een praktijk situatie is het belangrijk dat er jaarrond gemeten wordt aan de klimaatuniformiteit en dat er over grotere kas lengtes gemeten wordt. De geschetste meetmethode in dit rapport is een geschikte aanpak om de klimaat uniformiteit te bepalen in kassen.---The aim of the Exe-Kas project is to save energy by dehumidifying greenhouse air by means of a concentrated salt solution. By doing this less ventilation on high humidity levels is needed which result in less heat loss through the ventilation opening. The day screens can then also be used more often, which means that even more energy can be saved. As part of the Exe-Kas project, the greenhouse climate uniformity (temperature and relative humidity at different heights and lengths in the greenhouse) is determined in this report. Based on the 2 days of dehumidification with a concentrated salt solution, it can be concluded that the dehumidification of greenhouse air by means of a concentrated salt solution - in combination with blowing in of this dehumidified air under the crop - has no influence on the climate uniformity in the greenhouse. However, the 2-day period that the dehumidification system was on is too short to allow the conclusions to be released on a whole growing season. In order to be able to draw conclusions for a practical situation, it is important to measure the climate uniformity throughout the year and to measure in longer greenhouses. The method of measurement outlined in this report is a suitable approach to determine climate uniformity in greenhouses.
Original languageEnglish
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Number of pages34
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameRapport / Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
No.WPR-742

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Klimaat uniformiteit bij ontvochtiging door middel van zout in de Exe-kas'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this