Kennissysteem agrarisch natuurbeheer: ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer

T.C.P. Melman, R. Buij, A.G.M. Schotman, C.C. Vos, R.C.M. Verdonschot, H. Sierdsema, B. Vanmeulebrouk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen daarin een steeds belangrijker plek. Kennisontsluiting is daarvoor nodig. Voor alle 67 soorten waarvoor ANLb-2016 doelstellingen heeft, zijn al eerder opgestelde fiches aangevuld, met name wat betreft dispersieafstanden en minimumareaal. Er is een format ontwikkeld om deze informatie op handzame wijze te ontsluiten en op een aantrekkelijke manier te presenteren: het kennissysteem ANB. Om er met het beheer gemakkelijker grip op te krijgen, is per leefgebiedtype een poging gedaan de soorten in enkele clusters te groeperen. Het kennissysteem ANB is een topografisch gestuurde, web-based ontsluiting van deze kennis. Voorkomen, ecologische randvoorwaarden en beheer worden daarin opgenomen en zijn interactief benaderbaar. Voor weidevogels is het in voorgaande jaren opgebouwde systeem verder ontwikkeld en kan nu in de praktijk worden beproefd. Voor akkervogels, droge dooradering en natte dooradering is voor enkele voorbeeldsoorten het concept van kennisontsluiting ontwikkeld. Voor elk leefgebiedtype is een Prezipresentatie gemaakt die de gebruiker inleidt in het concept van het kennissysteem. Deze is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij verdere wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kennissysteem.
Original languageDutch
PublisherAlterra
Number of pages109
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameAlterra-rapport
No.2702
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • agri-environment schemes
 • knowledge systems
 • grassland birds
 • birds
 • ecology
 • biodiversity
 • deel 3 droge dooradering

  Dick Melman (Speaker)

  22 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminarOther

 • deel 1 open grasland, weidevogels

  Dick Melman (Speaker)

  22 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminarOther

 • deel 4 open akkers

  Dick Melman (Speaker)

  22 Oct 2015

  Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminarOther

Cite this