Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

M.A.J.C. van Bijsterveldt

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland. Het portaal ondersteunt de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Het portaal is in 2014 ontwikkeld vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, en draagt bij aan de doorwerking van de kennis die binnen deze programma’s is opgebouwd. Het kennisportaal wordt beheerd en onderhouden door Stichting CAS (Climate Adaptation Services), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Actualisatie van het portaal met de laatste kennis, data en instrumenten vindt plaats in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en adviesbureaus. Een redactieraad bestaande uit de verschillende gebruikersgroepen (gemeentes, waterschappen, provincies, adviseurs) adviseert over de noodzakelijke toevoegingen of aanpassingen voor optimaal gebruik.
Original languageDutch
PublisherMinisterie van Infrastructuur en Milieu
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2014
  • ESS-CC

    Project: Other

Cite this