Kennismaken met de buren : onderzoek naar de mogelijkheden voor versterking van de afstemming van het emissiebeleid tussen de regionale directies van Rijkswaterstaat

E. Ovaa

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Kennis van het eigen beheersgebied is een cruciale factor voor de waterkwaliteitsbeheerder om te kunnen bepalen met welke maatregelen hij het doel van 'schoner water' dichterbij kan brengen. De lozingen van bedrijven en huishoudens die via een pijp het oppervlaktewater bereiken, heeft de waterkwaliteitsbeheerder inmiddels in beeld en de aanpak ervan is ver gevorderd. Nu komt het erop aan, de andere toevoerwegen van verontreinigingen te traceren en vast te stellen met welke prioriteit, op welke wijze, en met wie deze belasting van het opper-vlaktewater het beste kan worden aangepakt. De afgelopen jaren zijn de Regionale Directies van Rijkswaterstaat als (rijks)waterkwaliteitsbeheerder ieder voor zich druk bezig geweest met het ontwikkelen van de benodigde kennis van het eigen beheersgebied: 'kennis maken' om de prioritaire maatregelen voor het eigen beheersgebied te kunnen vaststellen. Hierbij is weinig contact geweest met de collegadirecties ('de buren'), om van elkaars onderzoekingen en ervaringen te leren. Ook zijn de conclusies, welke stoffen moeten worden aangepakt, met wie en op welke manier, nog niet met elkaar afgestemd. De Regionale Directies zullen daarom in de komende periode een stap in elkaars richting moeten doen en nader moeten 'kennismaken' om in overleg tot een effectief en samenhangend beheer van de stroomgebieden te kunnen komen. Met dit onderzoek in opdracht van Directie Noordzee wordt beoogd hiermee een begin te maken. Getracht wordt om een beeld te geven van de mogelijkheden en belemmeringen binnen de huidige beleidskaders en besturingsfilosofie om tot een versterkte afstemming te komen, en van de wensen en ideeën die bij de medewerkers van de Regionale Directies leven wanneer het gaat om toekomstige samenwerking.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages88
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.329

Keywords

  • water management
  • water quality
  • discharge
  • environmental impact
  • north sea
  • netherlands

Cite this