Kennisinventarisatie Zandmotor : beschikbare informatie in relatie tot vragen vanuit de MER en het beheer over de periode 2011 tot 2019

Bas Huisman, Bert van der Valk, Bas Arens, Kees Vertegaal, Jeroen Wijsman, Peter Herman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2011 is er een grootschalige zandsuppletie de ‘Zandmotor’ op de Delflandse kust geplaatst. Deze maatregel is een innovatieve pilot die bedoeld is om natuurlijke duingroei te bevorderen zodat de kustveiligheid toeneemt. Tegelijkertijd creëert de Zandmotor ruimte voor natuur en recreatie, en wordt kennisontwikkeling en innovatie gestimuleerd. Om te beoordelen of de Zandmotor voldoet aan de van te voren gestelde doelstellingen zijn evaluatievragen opgesteld. Deze vragen komen voort uit de milieueffectrapportage (MER) en vergunningseisen (beheersvragen). Het doel van dit onderzoek is om de kennis samen te vatten die in 2019 beschikbaar is voor de beantwoording van de evaluatievragen van de Zandmotor. Op deze manier ontstaat een gezamenlijk uitgangspunt, waarna toegewerkt kan worden naar de eindevaluatie in het voorjaar van 2021. Daarnaast kunnen eventuele kennislacunes worden vastgesteld, die mogelijk nog ingevuld kunnen worden op basis van dit onderzoek. Ook dient de rapportage als verkenning voor relevante onderwerpen die voor externe communicatie door Rijkswaterstaat gebruikt kunnen worden.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherDeltares
Number of pages3165
Publication statusPublished - 2021

Cite this