Kennisbehoefte en kennisbeschikbaarheied over de rol van uitspoeling van zware metalenuit de bodem in het landelijk gebied

L.T.C. Bonten, P.F.A.M. Romkens

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare kennis over zware metaalemissies naar het oppervlaktewater en geeft een inschatting van de bijdrage van landbouw aan deze emissies. De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt betreffende kennis van zware metaalemissies. De belangrijkste huidige kennisleemtes zijn de invloed van redoxprocessen, de bijdrage van oppervlakkige afspoeling, de rol van waterbodems en het transport van DOC in de bodem. De directe belasting van het oppervlaktewater door de landbouw is gering. Wel zorgt de landbouwsector voor hoge zware metaalemissies naar de bodem. Uit modelberekeningen is gebleken dat uitspoeling van zware metalen uit deze bodems een belangrijke bijdrage kan leveren aan oppervlaktewateremissies. Uitspoeling zal in de toekomst toenemen doordat de huidige bodembelasting veel hoger is dan de uitspoeling
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages39
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1701
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • heavy metals
  • leaching
  • water pollution
  • agriculture
  • emission
  • knowledge
  • soil chemistry
  • land use

Cite this