Kennisarrangementen tussen onderwijs en onderzoek Een verkenning van kennisarrangementen tussen PPO en ASG en het agrarisch onderwijs

PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, P. Gielen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Wageningen UR besteedt veel aandacht aan samenwerking met het agrarisch onderwijs en ondernemers om de kenniscirculatie vanuit het onderzoek beter vorm en inhoud te geven. In Leren met Toekomst (Potters, 2006) wordt sinds 2005 gewerkt aan het bevorderen van structurele samenwerking tussen onderzoek en groen onderwijs, in eerste instantie is gericht op het ontwikkelen van samenwerking in ondernemersnetwerken. Er is gezamenlijk met het onderwijs een concept ontwikkeld en getest, dit concept of kennisarrangement is vervolgens binnen de sectoren plant en dier benut. Naast deze samenwerking in ondernemersnetwerken biedt Leren met Toekomst de mogelijkheid om andere vormen van samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Onderzoek te stimuleren en verder ontwikkelen. In 2007 is een aantal projecten uitgevoerd die zich richtten op de versterking van de samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Onderzoek. De centrale vraag van Leren met Toekomst is sinds 2006: Hoe kunnen onderwijs en onderzoek elkaar effectief en structureel versterken in hun inspanningen voor de duurzame Nederlandse landbouwsector en vitaal platteland? Daarvoor werkt het project volgens vier pijlers met elk hun eigen doelstellingen en activiteiten: Ondernemersnetwerken als leeromgeving; Kenniscirculatie tussen onderzoek en onderwijs; Beroepspraktijkvorming op netwerkbedrijven; Bruggen bouwen tussen onderzoek en onderwijs. Centrale vraag bij deze verkennende studie is: Welke kennisarrangementen waar ervaring mee is binnen WUR hebben (naast het beproefde Leren met Toekomst concept) hebben de potentie om bij te dragen aan de centrale doelstelling van Leren met Toekomst, te weten een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijs? Het gaat in deze verkenning met nadruk niet om een diepte studie, maar om een globale verkenning van mogelijkheden en potenties. Met aandacht voor praktische handvatten voor hen die de relatie tussen onderwijs en onderzoek willen versterken. Doelgroep van de verkennende studie zijn de onderzoekers binnen PPO en ASG3.
  Original languageDutch
  Place of PublicationTilburg
  PublisherIVA
  Number of pages92
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • research
  • agricultural education
  • cooperation
  • educational institutions
  • knowledge transfer
  • networks

  Cite this