Kennisagenda biomimicry 2015-2018

T.A. Vogelzang, J. Vader, R. Michels

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het biedt ook veel toepassingsmogelijkheden voor een groot aantal sectoren , zoals bouw, industrie en landbouw . Om aan een kennisinfrastructuur voor biomimicry te kunn en werken, is het van belang om te weten welke kennis diverse partijen in ons land in huis hebben, welke ze willen delen en welke kennislacunes er zijn. Deze kennisagenda is met dat doel opgesteld. De kennisagenda agendeert een aantal vraagstukken voor de komende periode waaraan betrokken stakeholders in onderlinge samenwerking gericht kunnen werken om de toepassing van biomimicry in ons land de komende jaren op een hog er plan te brengen. Deze kennisagenda geeft daarmee richting aan biomimicry -innovaties die de komende jaren (wellicht) met voorrang opgepakt worden.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages23
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • biobased economy
  • design
  • innovations
  • biomimicry
  • sustainable development
  • product development
  • biotechnology
  • knowledge management
  • area development
  • organizational development

Cite this