Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden: Intergrale Kennisagenda van de Waddenacademie

P. Kabat, J. Bazelmans, J. van Dijk, P.M.J. Herman, H. Speelman, N.R.J. Deen, R.W.A. Hutjes

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Het waddengebied vormt een zeer omvangrijk geheel van barrière-eilanden, zee, droogvallende platen en kwelders,waar natuurlijke processen nog vrijwel ongestoord verlopen. De Wadden omvatten 60% van alle getijdengebieden in Europa en Noord-Afrika en bieden een habitat voor een zeer rijke en gevarieerde flora en fauna. In het gebied zijn ook eeuwenoude cultuurlandschappen te vinden die een weerslag vormen van een unieke menselijke adaptatie aan de dynamiek van een zeer bijzonder kustgebied. De huidige waardering van het gebied is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Het waddengebied en zijn toekomst zijn sinds de jaren zestig en tot op de dag van vandaag onderwerp van — soms heftig — politiek-maatschappelijk debat en controverse. Geleidelijk is er echter een breed besef gegroeid dat het gebied speciale zorg behoeft. De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied,waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie
Original languageDutch
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherKNAW
Number of pages145
ISBN (Print)9789490289027
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • geomorphology
  • ecology
  • subsoil
  • regional planning
  • cultural landscape
  • wadden sea
  • tidal flats
  • ESS-CC

    Project: Other

Cite this