Kennis en gedrag : een studie binnen het kader van de eindevaluatie actieplan nitraatprojecten

F.A. Geerling-Eiff, F.B. Hubeek, P.J. van Baalen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In opdracht van de stuurgroep Nitraatprojecten van de ministeries van LNV en VROM heeft LEI Wageningen UR een evaluatie uitgevoerd naar de mate waarin kennis vanuit het Actieplan Nitraatprojecten is doorgestroomd naar de brede praktijk: alle Minas-plichtige agrarische ondernemers in Nederland. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft een essentiële bijdrage geleverd aan deze evaluatie bij de opzet van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten. Doel van het Actieplan dat in deze studie is geëvalueerd, was het tot stand brengen van projecten die zich richten op het in de agrarische praktijk ontwikkelen en verspreiden van kennis met betrekking tot mineralenmanagement, gericht op het tijdig realiseren (onderschrijden) van de Minas-eindnormen en de bijbehorende emissies. Het gaat daarbij om mineralenmanagement in ruime zin: het verbeteren van de bedrijfsopzet en/of de bedrijfsvoering om de benutting van mineralen te vergroten, dus inclusief het optimaliseren van het gebruik van dierlijke mest en het aanpassen van de mestafzet. Specifiek zijn in het onderzoek de doeltreffendheid en het doelbereik onderzocht; dat wil zeggen dat gekeken is naar de relatie tussen het instrument 'Nitraatprojecten' en het gedrag van ondernemers. Er is in dit deelonderzoek geen antwoord gegeven op de doelmatigheid en/of het proces van het Actieplan.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages182
  ISBN (Print)9789052428970
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving
  PublisherLEI

  Keywords

  • knowledge
  • behaviour
  • minerals
  • nitrates
  • diffusion of information
  • farm management
  • farmers' attitudes
  • agricultural policy
  • nutrient balance
  • animal manures
  • netherlands

  Cite this