Kengetallen van enkele landbouwhuisdieren en hun consumptiepatronen

L.W.D. van Raamsdonk, C.A. Kan, G.A.L. Meijer, P.A. Kemme

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De dierlijke produtieketen bestaat uit diverse schakels, waarbij een grote reeks plantaardige producten de basis voor de dierlijke producten vormen. Er zijn een aantal typen basisgegevens noodzakelijk om de relatie te kunnen onderzoeken tussen de kwaliteit van de plantaardige voedermiddelen en de kwaliteit van de dierlijke producten,. Deze gegevens betreffen de omvang van de dagelijkse consumptie van diervoeding door het dier en de samenstelling van het dagelijkse voedselpakket. Daarnaast is informatie noodzakelijk over de omvang van de dierlijke productie, hetzij dagelijks (melk, eieren, aandeel vet), hetzij aan het einde van de levensduur (organen, spier, aandeel vet). In dit rapport zijn genoemde gegevens verzameld voor elf diercategorieën: melkvee, varkens (startvoer, en mengvoeders voor vleesvarkens van 40 tot 105 kg lichaamsgewicht met resp. een lage en een hoge energiewaarde), fokzeugen in de fase van dracht en van lactatie, vleeskuikens (voeders II en III) en leghennen (begin leg-, midden leg- en eind legvoer). De overzichten zijn bruikbaar als basis voor berekeningen van risicoanalyses van contaminanten in voedermiddelen, voor de berekeningen van effecten van overdracht en vergelijking van normen door de diervoederketen, en als referentiekader voor de toekomstige controle op de open declaratie van diervoeders
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages30
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / RIKILT
PublisherRIKILT
No.2007.010

Keywords

  • animal products
  • animal production
  • feeds
  • feed intake
  • contaminants
  • risk assessment
  • agro-industrial chains

Cite this