Kansrijkdom voor rivierecotopen vanuit historisch-geomorfologisch perspectief; Rijntakken - Maas - benedenrivieren

H. Middelkoop, E. Stouthamer, M.M. Schoor, H.P. Wolfert, G.J. Maas

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een synthese van de resultaten die verkregen zijn in verschillende deelstudies binnen het project ‘Geomorfologische geschiktheid ecotopen’ . De deelstudies hebben inzicht verschaft in de ecotopenverdeling langs de verschillende trajecten langs de Rijntakken, Benedenrivieren en de Maas in de historische referentie situatie (omstreeks 1850) en in de randvoorwaarden voor het optreden van fluviatiele processen. Tevens zijn in deze deelstudies hydrologische en morfologische parameters opgesteld die geschikt zijn om verschillen tussen riviertrajecten in beeld te brengen. Classificatie op grond van hydrodynamiek gebeurt op grond van de volgende parameters: amplitudes van de daggemiddelde waterstanden en van het getij, en de verhouding opperwatervolume/getijvolume. De morfologische classificatie is gebaseerd op de breedte-diepteverhouding van de bedding, het specifieke stroomvermogen én de Shields parameter. In dit rapport zijn van 12 riviertrajecten de historische ecotopenverdeling en de historische morfologische en hydrologische parameters geanalyseerd. Vervolgens is onderzocht wat de samenhang tussen deze kenmerken was en hoe de huidige morfologische en hydrologische parameters in het gehele rivierengebied zijn. Aan de hand hiervan is de kansrijkdom bepaald voor herstel van ecotopen langs de huidige riviertrajecten
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherNCR
Number of pages124
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameNCR-publicatie
PublisherNCR
No.21

Keywords

 • rivers
 • ecosystems
 • habitats
 • geomorphology
 • hydrology
 • netherlands
 • freshwater ecology
 • history
 • aquatic ecosystems
 • river rhine
 • river meuse
 • river forelands

Cite this