Kansen voor tachtig procent verbreding. Een studie naar verbreding van de landbouw in de Albasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. van den Ham, W.H.G.J. Hennen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Gaat tachtig procent van de landbouwers met tachtig procent van de cultuurgrond over tot verbreding van de bedrijfsvoering? De uitkomst van een prognose naar de kansen op gebieds- en bedrijfsniveau wijst uit dat dat kan, ook in een gebied met cultuurlandschappelijke waarden, nabij grote streden en een goede landbouwstructuur. Dan zijn echter extra stimulansen nodig. Momenteel lijkt het er meer op dat de enkele jaren ingezette omslag in denken dat verbreding een goede zaak is, bij veel boeren wankelt. Juist bij de grote groep Rationele Verbreders, die veel voorkomt in gebieden waar overheid en samenleving een ontwikkeling naar verbreding graag op gang zien komen. Doel van zo'n stimuleringsbeleid moet zijn dat boeren er vertrouwen in krijgen dat ontwikkeling naar verbreding met een rustig groeitempo voor de (economische) continuïteit voor het bedrijf zeker zo'n goede optie is als alleen groei van de bedrijfsomvang, al of niet met intensivering. Kernpunten zijn: - gebruik cross compliance of modulatie bij de wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en uitkeringen uit een groenfonds, gecombineerd met het recht van erfdienstbaarheid, om de betaling voor collectieve functies te verbeteren; - ondersteun kennisvermeerdering van verbredingsactiviteiten, vaardigheidstraining en visie- en strategievorming; - ondersteun samenwerking tussen boeren onderling en boeren met andere actoren; - zorg voor het wegnemen van praktische knelpunten.
  Original languageDutch
  Place of Publicationonbekend
  PublisherLEI
  Number of pages80
  ISBN (Print)9789052426822
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameRapport LEI
  PublisherLEI
  No.4.01.06

  Keywords

  • diversification
  • land use
  • multiple land use
  • nature conservation
  • landscape conservation
  • leisure activities
  • policy
  • netherlands
  • grassland birds
  • zuid-holland
  • alblasserwaard
  • vijfheerenlanden
  • multifunctional agriculture

  Cite this