Kansen voor heischraal grasland in het Heuvelland : overzicht van kansrijke uitbreidingslocaties en herstelexperimenten

Nina Smits, Rienk-Jan Bijlsma, Roland Bobbink, Willem-Jan Emsens, Marijn Nijssen, Ludo Smits, Maaike Maaike Weijters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en vegetatietypen in Nederland beschermd. De heischrale graslanden van het Limburgse Heuvelland zijn daar een goed voorbeeld van. Dit habitattype biedt onderdak aan tal van bijzondere planten en diersoorten, die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van een veerkrachtig systeem. Daarom is het alarmerend dat het areaal heischraal grasland de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Uitbreiding is brood nodig. In dit onderzoek is gezocht naar geschikte gebieden voor de uitbreiding van het areaal heischraal grasland. Het goede nieuws is dat er verschillende kansrijke locaties zijn gevonden. Ook de proeven met het afgraven van de fosfaatrijke bodem en het inzaaien van specifieke zaadmengsels geven een hoopvol beeld. In de toekomst moet blijken of de het nieuwe heischrale grasland zich duurzaam zal handhaven.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherVereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Number of pages164
Publication statusPublished - 2021

Cite this