Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000-gebieden

C.J.S. Aggenbach, N.P.J. de Vries, M.L.H. Pelk, M.H. Jalink, P.C. Schipper

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van de waterhuishouding én milieucondities.Op basis van beschikbare informatie en expertise van water- en terreinbeheerders (hier: Staatsbosbeheer) is een kansen- en risicoanalyse uitgevoerd. Deze bijdrage gaat in op de resultaten van deze analyse en de betekenis voor de Natura 2000 beheerplannen en de stroomgebiedsplannen voor de Kaderrichtlijn Water
Original languageDutch
Pages (from-to)228-232
JournalDe Levende Natuur
Volume108
Issue number6
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • habitats
  • species
  • drainage
  • hydrology
  • eu regulations
  • ecohydrology
  • natura 2000

Cite this

Aggenbach, C. J. S., de Vries, N. P. J., Pelk, M. L. H., Jalink, M. H., & Schipper, P. C. (2007). Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000-gebieden. De Levende Natuur, 108(6), 228-232. https://edepot.wur.nl/150494