Kan uitstel van houtoogst bijdragen aan CO2-mitigatie?

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om na te gaan welk effect uitstel van oogst in bossen als beheermaatregel heeft in de klimaatmitigatie, zijn in 2018 en 2019 heropnamen gemaakt van de bosstructuur van onbeheerde bossen van douglas, lariks, beuk en grove den in bosreservaten. Hierbij is de bovengrondse bijgroei over een periode van dertig jaar gemeten, zijn koolstofbepalingen gedaan van de strooisellagen en bovengrond en zijn verteringssnelheden van dood hout bepaald. Hiermee is inzicht verkregen in de koolstofvastlegging wanneer oogst voor meerdere decennia wordt uitgesteld en vergeleken met beheerde bossen. Met de verzamelde informatie over de bijgroei van de bovengrondse biomassa in de bosreservaten, is met behulp van het model EFISCEN Space de koolstof in de biomassa gesimuleerd, opgeschaald naar het hele Nederlandse bos. Met het model CO2FIX zijn de koolstofvoorraad en de koolstofstromen in bosbiomassa, bodem en houtproducten gekwantificeerd.---In order to assess the role of postponing harvest in forests as a management option for climate mitigation, remeasurements were taken in 2018 and 2019 in unmanaged forest reserves containing douglas fir, larch, beech and Scots pine. This yielded information on the above-ground increment over a period of 30 years, carbon content in the litter layer and topsoil, and decomposition rates of dead wood. This produced insights in the carbon sequestration when timber harvesting is postponed for several decades and this was compared to managed forests. Based on the collected information on the increment of above-ground biomass in the forest reserves, the model EFISCEN Space was used to simulate carbon dynamics in the forest biomass in forest reserves, and the effects scaled up to the entire Dutch forest area. The carbon stocks and fluxes in forest biomass, trees and wood products were quantified using the model CO2FIX.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages81
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.2994
ISSN (Print)1566-7197

Cite this