Kan het natuurbeleid tegen een stootje? enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur

J. van Os, R.A.M. Schrijver, M.E.A. Broekmeyer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft de Nederlandse overheid een keerpunt in het
natuurbeleid gemaakt. De EHS is verkleind, de uitvoering is bij provincies neergelegd en de financiering van
het natuurbeheer is veranderd. Eigendom en beheer van natuurgebieden wordt niet meer automatisch gegund
aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale landschappen. Ook de naam is vernieuwd: Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Deze rapportage beschrijft vier botsproeven, waarin mogelijke veranderingen na
herijking van de EHS aan bod komen. Het natuurbeleid rust op vier pijlers: wettelijke bescherming door de
Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Natuurschoonwet; ruimtelijke bescherming
via provinciale verordeningen en bestemmingsplannen van gemeenten; het eigendom van terreinbeherende
organisaties; en de overheidssubsidies voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden. Het blijkt
dat de gewenste natuurbeheertypen alleen in het subsidiekader zijn vastgelegd. Als één van deze pijlers
wegvalt of verandert, heeft dat in eerste instantie vaak geen grote gevolgen voor de continuïteit van het
natuurbeheer. In veel gevallen worden bestaande natuurwaarden beschermd door algemene wetgeving en
lokale bestemmingsplannen. Om bepaalde gewenste natuurontwikkelingen of het behoud van bepaalde
natuurtypen te realiseren, zijn beheersubsidies echter vaak onmisbaar
Original languageDutch
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages76
Publication statusPublished - Dec 2015

Publication series

NameWOt-technical report
No.49
ISSN (Print)2352-2739

Keywords

  • ecological network
  • ecology
  • nature conservation policy
  • natural value
  • environmental legislation
  • netherlands

Cite this