Kalibratie Modelsysteem Monitoring Stroomgebieden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het project 'Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders' zijn de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedsniveau onderzocht. Ter ondersteuning van de kwantificering van het aandeel van de landbouw op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater is voor ieder van de vier pilotgebieden een modelsysteem opgezet. Dit modelsysteem is gefaseerd, van grof naar fijn, uitgebouwd. In dit rapport wordt de laatste stap in de uitbouw van het modelsysteem beschreven, de kalibratie. Het doel van dit rapport is om te evalueren of de gekalibreerde procesmodellen in de vier gebieden in voldoende mate in staat zijn om de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater te simuleren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages49
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2216
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • agricultural soils
  • nutrients
  • watersheds
  • leaching
  • water quality
  • models

Cite this