Kaderrichtlijn bodem : basismateriaal voor eventuele prioritaire gebieden

M.J.D. Hack-ten Broeke, C.L. Beek, T. Hoogland, M. Knotters, J.P. Mol-Dijkstra, R.L.M. Schils, A. Smit, F. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een overzicht van het basismateriaal voor de bodembedreigingen die genoemd worden in de ontwerpteksten voor de Kaderrichtlijn Bodem (KRB) en waarbij wordt gesproken over de aanwijzing van prioritaire gebieden. Waar mogelijk bestaat dit materiaal uit kaarten voor Europa en Nederland. Achtereenvolgens komen de thema’s erosie, organische stof, verdichting, verzilting en verzuring aan bod. Voor Nederland zijn de eerste drie thema’s waarschijnlijk het meest aan de orde. Voor erosie gaat het dan naast watererosie, dat slechts in een beperkt deel van het land voorkomt, vooral over winderosie. Afname van de hoeveelheid organische stof is vooral aan de orde in de veengebieden van ons land. Verdichting lijkt op veel plaatsen een probleem te gaan vormen, maar hierover is nog veel onzekerheid. Verzilting, verzuring en aardverschuivingen zijn in de ontwerpteksten van de KRB zo gedefinieerd dat ze in Nederland niet aan de orde zijn. In het rapport wordt ook ingegaan op de gegevensbehoefte
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages77
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2007
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil organic matter
  • soil compaction
  • soil conservation policy
  • erosion
  • netherlands
  • europe
  • soil framework directive

Cite this