Jaarrond stikstofdepositie door ganzen in Utrechtse natuurgebieden: Met bijzondere aandacht voor stikstofgevoelige gebieden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ganzen foerageren vaak in landbouwgebieden, maar broeden en rusten in natuurgebieden en kunnen zodoende verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijke herverdeling en concentratie van stikstof in die natuurgebieden. Hier onderzoeken we de bijdrage van ganzen aan de stikstofbelasting van stikstofgevoelige gebieden in Utrecht. We bepalen wat de stikstof-input in stikstofgevoelige natuurgebieden is van ganzen in de provincie Utrecht, door uit te gaan van kennis over aantallen ganzen die gemiddeld (op jaarbasis) verblijven in de provincie, om vervolgens een op modelberekeningen gebaseerde schatting te maken van de totale stikstofuitscheiding door die ganzen. Na foerageren verplaatsen de ganzen stikstof naar de natuurgebieden. Hun stikstofproductie wordt zo toegekend aan natuurgebieden, waaronder de stikstofgevoelige gebieden. Onze berekeningen zijn zodoende opgesplitst in een productiemodel en een distributiemodel. De resultaten tonen dat in de provincie Utrecht sprake is van een relatief (zeer) kleine bijdrage van ganzen aan de totale stikstofdepositie. In vergelijking met de geschatte gemiddelde stikstofdepositie in stikstofgevoelige gebieden dragen ganzen met hun depositie maar een zeer kleine fractie bij (gemiddeld een factor 20 lager dan overige stikstofdepositie) en de ganzendepositie is over het algemeen vele malen lager (factor 25) dan de kritische drempelwaarden voor stikstof in stikstofgevoelige gebieden. Hoewel de relatieve bijdrage van stikstofdepositie aan de totale depositie nauwelijks van belang is, kan de depositie van stikstof door ganzen op een beperkt aantal locaties wel belangrijk zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages29
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2021

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3052
ISSN (Print)1566-7197

Cite this