Jaarrond kasteelt van suikerbieten: Een haalbaarheidsstudie ten behoeve van de biobased economy

A. Elings, G. van der Heijden, J.P.M. Sanders, L. van den Brink, F.L.K. Kempkes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De potentie van suikerbietenteelt in een kas voor de productie van bouwstenen voor de biorenewables industrie is onderzocht in opdracht van Biorenewables Business Platform van AgentschapNL en de Rabobank. Een kasteelt biedt in vergelijking met de buitenteelt meer mogelijkheden voor klimaatoptimalisatie en productiespreiding. Met behulp van rekenmodellen (kas, gewas, kosten-baten) werd een kwantitatief beeld geschetst van scenario’s betreffende: grond- en substraatteelt, verwarming, diffuus kasdekmateriaal, CO2 dosering, in combinatie met raamventalatie of mechanische koeling, belichting, en meerlagenteelt. De variabele kosten voor energie en CO2 liggen meer dan zeven keer zo hoog dan de financiële opbrengsten. De teelt kan daardoor niet rendabel kan zijn, zeker als de investeringskosten ook worden verdisconteerd. Meerlagenteelt leidt tot een stijging van de productie, maar ook tot een hoger energieverbruik omdat additionele assimilatiebelichting nodig is. Slim gebruik van energiegrids, zeolieten, goedkope CO2, etcetera zal geen oplossing bieden op het niveau van de kas, maar wellicht wel mogelijkheden bieden op hogere aggregatieniveaus. Productie van bieten in de vollegrond is een alternatief, zeker als de productie goed met de keten richting bioplastics wordt afgestemd. Ook kan jaarrond verwerking worden nagestreeft door de oogst- en verwerkingsperiodes op te rekken in combinatie met de opslag van diksap.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
Number of pages28
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapporten GTB
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
No.1209

Keywords

  • sugarbeet
  • greenhouse horticulture
  • feasibility studies
  • economic viability
  • biomass production
  • biobased economy

Cite this