Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2006

J.A.M. Wiegerinck, I.J. de Boois, O.A. van Keeken, H.J. Westerink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de passieve monitoring van de visstand op zoet rijkswateren wordt in de periode mei tot en met oktober een vangstregistratie bijgehouden op 29 locaties van de commerciële fuikenvisserij op paling door beroepsvissers. Deze monitoring wordt vanaf 1993 uitgevoerd. Naast de doelsoort paling worden ook van de andere bijgevangen vissoorten de aantallen en lengtes bepaald. Een ander onderdeel binnen de passieve monitoring is de zalmsteekregistratie. Deze monitoring wordt vanaf 1994 uitgevoerd. Hierbij wordt op vier locaties in de Rijn en Maas met traditionele grofmazige fuiken (zalmsteken) in de zomer en de herfst gericht gevist op riviertrekvissen als zalm en zeeforel. Deze twee bemonsteringen vormen samen de ‘passieve vismonitoring zoete rijkswateren’, die in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat RIZA wordt uitgevoerd om trends en ontwikkelingen in de visstand te volgen, ten behoeve van beheers- en beleidsontwikkeling en evaluatie van getroffen maatregelen. Daarbij speelt de EU-Kaderrichtlijn Water en de EU-Habitatrichtlijn een steeds belangrijkere rol. In dit rapport worden de verzamelde gegevens voor de passieve monitoring voor 2006 gepresenteerd. Alle gegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd, en beschikbaar gemaakt in de centrale IMARES database FRISBE. De gegevens kunnen daarmee ook worden ingezet voor andere projecten en evaluaties
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages47
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C035/07

Keywords

  • freshwater fishes
  • monitoring
  • netherlands
  • fish stocks

Cite this