Is sport positief voor de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren?

S. Super, N.J. Hermens, K.T. Verkooijen, M.A. Koelen

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Is sport positief voor de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren?
Auteur: Sabina Super, Niels Hermens, Kirsten Verkooijen en Maria Koelen

Inleiding
Sportdeelname wordt vaak gerelateerd aan positieve uitkomsten op fysiek, sociaal, psychologisch en cognitief gebied. Het promoten van sportdeelname zou daarom een effectieve manier kunnen zijn om het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren te verbeteren. Het door NWO gefinancierde onderzoeksproject Jeugd, Zorg en Sport toetst deze aanname.

Methode
Data werd verzameld door het afnemen van vragenlijsten bij 284 kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. De jongeren werden benaderd via jeugdzorginstellingen en cluster-4 scholen in Nederland. Iedere jongere die deelnam, kreeg twee vragenlijsten voorgelegd binnen 6 maanden. De vragenlijsten bevatten vragen over vaardigheden, probleemgedrag, ervaren gezondheid en sportgedrag.

Resultaten
De initiële resultaten laten zien dat jongeren die bij de eerste vragenlijst vaker sporten het beter doen als het gaat om schoolprestaties, ervaren gezondheid, gedragsproblemen, emotionele problemen en de vaardigheden doorzetten en omgaan met problemen en moeilijke situaties. We vonden geen relatie tussen sportdeelname en welzijn, hyperactiviteit, problemen met vriendschap, pro-sociaal gedrag en de vaardigheden plannen, monitoren en reflecteren.

Een vergelijking met de uitkomsten na 6 maanden laat zien dat jongeren die bij de eerste vragenlijst vaker sporten, na 6 maanden een hogere welzijn ervaren. Er zijn geen significante associaties tussen sportdeelname bij de eerste vragenlijst en ervaren gezondheid, schoolprestaties, gedrag en vaardigheden na 6 maanden.

Discussie/Conclusie
Sportdeelname door kwetsbare jongeren is geassocieerd met positieve uitkomsten van gedrag, vaardigheden, ervaren gezondheid en schoolprestaties. Na 6 maanden is er geen associatie tussen sportdeelname en de uitkomstmaten, behalve welzijn. Er is dus weinig bewijs gevonden dat sportdeelname leidt tot een positieve persoonlijke ontwikkeling.

Make it count
Sport wordt veelvuldig ingezet als middel om de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren te stimuleren. De verwachtingen dat sport de toekomstperspectieven van jongeren kan verbeteren zijn hoog gespannen, maar de vraag rijst op of sport inderdaad een dergelijk positief effect heeft voor deze kwetsbare groep.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 10 Nov 2016
EventDag van het Sportonderzoek - 10 november 2016 - Groningen, Nederland - Groningen, Netherlands
Duration: 10 Nov 201610 Nov 2016

Conference

ConferenceDag van het Sportonderzoek - 10 november 2016 - Groningen, Nederland
Country/TerritoryNetherlands
CityGroningen
Period10/11/1610/11/16

Cite this