Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties?

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van abiotische factoren in de bodem, zoals nutriënten- en waterhuishouding en tegengaan van verzuring. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat deze milieustress ook tot verstoring van het bodemleven kan leiden. De vraag is in hoeverre een goed functionerend bodemleven van belang is voor het herstel van de vegetatie. Het onderzoek richtte zich op blauwgraslanden en heischrale graslanden, vanwege hun gevoeligheid voor milieustress.
Original languageDutch
Pages (from-to)4-9
JournalDe Levende Natuur
Volume112
Issue number1
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • soil ecology
  • soil plant relationships
  • ecological restoration
  • brook valleys

Cite this