Inzicht in het beleid en de kaders voor koolstofboekhouding die de potentiële rol bepalen die biobased producten kunnen spelen om de streefdoelen voor klimaatverandering te halen. LNV-BO-43-128-001

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Klimaatverandering is een grote uitdaging geworden op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau. De gevolgen van klimaatverandering moeten worden beperkt door het voorkomen en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de atmosfeer. Er zijn verschillende beleids- en boekhoudkundige kaders ontwikkeld om dit te bewerkstelligen. Deze kaders stellen specifieke doelstellingen voor reductie van emissies van broeikasgassen of verhoogde vastlegging van CO2 vast en bieden een gestructureerde aanpak om dit probleem op te lossen. Dit rapport heeft tot doel om beleidsmedewerkers van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) te informeren over hoe een verhoging van het aanbod aan biomassa uit bosbouw en landbouw voor de productie van chemische stoffen en materialen binnen deze kaders worden meegenomen en meegewogen en kunnen worden ingezet voor het beperken van klimaatverandering een verhoging van het aanbod aan biomassa uit bosbouw en landbouw omvatten voor de productie van chemische stoffen en materialen die kunnen bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit desktoponderzoek volgt een 'systeemperspectiefbenadering' om de rol die biobased materialen1 kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen te bestuderen. Deze benadering biedt inzicht in de verbanden tussen biobased producten, nationale broeikasgasinventarissen en wereldwijde afspraken. Begrip van deze verbanden en kennis over welke boekhoudmethoden voor broeikasgasemissies en -verwijderingen worden toegepast is noodzakelijk voor het identificeren van mogelijke nadelen en voor het ontwikkelen van toekomstige beleidsrichtlijnen. Na deze review concluderen we dat het belangrijk is om bekend te zijn met en de waarde te erkennen in de huidige bestaande boekhoudmethoden. De bestaande kaders missen echter nog belangrijke kenmerken die robuustere boekhoudmethoden voor koolstofvastlegging en -opslag in biobased materialen mogelijk zouden kunnen maken. Op dit moment werkt de Europese Commissie aan voorstellen zoals het "Carbon Farming framework" en het "Carbon Removal Certification Framework" (december 2022) en de invoering van een "Carbon Storage Products Pool". Deze voorstellen zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij het opzetten van duidelijke boekhoudregels die de productie van biomassa koppelen aan biobased materialen en de bijdrage daarvan aan nationaal beleid ter ondersteuning van broeikasgasreductiedoelstellingen waarderen. Dit vereist samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Europese landen. Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van deze kaders en de daarin voorgestelde boekhoudregels nauwgezet te volgen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food & Biobased Research
Number of pages46
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Food & Biobased Research
No.2426

Cite this