Inzetbaarheid van de 'Most significant change' methode bij de evaluatie van complexe programma's

M.C.M. Arkesteijn, D. de Jong, M. Hogenkamp, M. van Staaveren

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De onderzoeksvraag die in deze beleidsnotitie behandeld wordt, luidt: In hoeverre is de kwalitatieve evaluatiemethode 'Most Significant Change (MSC) ' inzetbaar bij het evalueren van zogenaamde 'complexe' beleidsinstrumenten, en -doelen? Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om in deze notitie niet alleen te reflecteren op de MSC methode en de toepassing ervan maar ook om kort stil te staan bij wat er met 'complexe' beleidsinstrumenten en -doelen bedoeld wordt en wat dat betekent voor het monitoren en evalueren van dergelijke instrumenten en doelen. Deze notitie is vooral gebaseerd op de toepassing van de MSC methode tijdens een evaluatie van het Kulturhus-concept (2010). De geleerde lessen zijn verkregen door participatieve observatie door de methodecoach en evaluatoren2, het bijhouden van logboeken door zowel de evaluatoren als de coach en een aantal diepte-interviews door de methodecoach met de evaluatoren. Daar waar relevant wordt ook teruggegrepen op eerdere ervaringen met de MSC methode tijdens de evaluatie van het ondernemersnetwerk Waardewerken (de Jong et a.l, 2007).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra [etc.]
Number of pages8
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • policy research
  • policy processes
  • policy evaluation
  • evaluation
  • instrumentation

Cite this