Inzet van mycorrhiza's in de bollenteelt

M. de Boer, S.J. Breeuwsma, J. Baar, G.A. Hiddink

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In samenwerking met PPO-paddestoelen is door PPO-bloembollen in Lisse een proef met hyacinten opgezet waarin het effect van mycorrhiza-preparaten op gewasgroei en bestrijding van Pythium-wortelrot werd getest. Uit de eerste resultaten in het voorjaar bleek dat er nauwelijks kolonisatie van de wortels had plaatsgevonden door de mycorrhiza’s. Het is onduidelijk waarom de kolonisatie zo slecht is geweest. Het is mogelijk dat de toepassing van de preparaten niet optimaal is geweest. Het is ook mogelijk dat de beide hyacintencultivars niet een geschikte waardplant zijn geweest voor de mycorrhiza soorten die in de toegepaste mengsels hebben gezeten. Ondanks dat er geen kolonisatie heeft plaatsgevonden bleken er verschillen tussen de cultivars met betrekking tot de stand van het gewas en het bolgewicht. Eén preparaat (preparaat 2) verbeterde de stand van het gewas (bij één cultivar) en resulteerde ook in een hoger bolgewicht. Dit werd mogelijk veroorzaakt door de in het preparaat aanwezige hulpstoffen (nutriënten) en additionele micro-organismen. De andere preparaten leverden geen verhoging van de bolopbrengst op. Een gerichte uitspraak over het effect van mycorrhiza’s op de gevoeligheid voor Pythium wortelrot en de groeistimulerende effecten zijn niet mogelijk door de gebrekkige kolonisatie. Wel is duidelijk dat de aanwezige hulpstoffen in de preparaten een positief effect op de bolopbrengst kunnen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen
  Number of pages16
  Publication statusPublished - 2005

  Keywords

  • pythium
  • root rots
  • mycorrhizas
  • biological control
  • biological control agents
  • hyacinthus
  • ornamental bulbs
  • plant disease control

  Cite this