Invloed van waterbeheer op gekoppelde broeikasgasemissies in het veenweidegebied bij ROC Zegveld

C.M.J. Jacobs, E.J. Moors, F.J.E. van der Bolt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij Regionaal Onderzoek Centrum ¿ROC Zegveld¿ zijn in de jaren 2001-2002 metingen aan uitstoot en opname van de broeikasgassen CO2, N2O en CH4 uitgevoerd. De metingen vonden plaats op één perceel met relatief hoge grondwaterstand en één met relatief lage grondwaterstand. Met de modellen SWAP en ANIMO is de toestand in de bodem gesimuleerd. De meetgegevens zijn met behulp van statistische relaties tussen waarnemingen en modeluitvoer geëxtrapoleerd naar jaartotalen van de netto broeikasgasuitwisseling. Waargenomen en geëxtrapoleerde CO2 en N2O emissies waren gemiddeld lager bij hogere grondwaterstand. Verdere extrapolatie naar de periode 1992-2002 bevestigde een grote interjaarlijkse variatie van de broeikasgasemissies. Deze emissies waren gecorreleerd met de jaargemiddelde grondwaterstand. De bijbehorende statistische verbanden impliceren per cm verhoging van de jaargemiddelde grondwaterstand een vermindering van de broeikasgasemissie met 0-2 ton CO2-equivalenten ha-1 jaar-1. De onzekerheden in de extrapolaties zijn echter groot. Daarnaast is de rol van niet direct met specifieke percelen en waterbeheer verbonden emissies belangrijk, maar onduidelijk.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages93
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.840
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • air pollution
 • water management
 • greenhouse effect
 • groundwater level
 • peatlands
 • emission
 • grasslands
 • peat soils
 • netherlands
 • utrecht
 • peat grasslands

Cite this