Invloed van venturi-doppen en lucht-ondersteuning op de emissie bij spuitingen in de fruitteelt

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door de emissie van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken wordt het milieu en in het bijzonder het oppervlaktewater minder belast. Door wet+ en regelgeving (Lozingenbesluit open teelt en vee+ houderij en Bestrijdingsmiddelenwet) wordt hierin aandacht geschonken. Om emissie te beperken zijn verschillende technische en teeltmaatregelen mogelijk. Een teeltmaatregel is het aanleggen van een teelt+ vrije zone, waardoor de afstand tussen het te bespuiten gewas en het oppervlaktewater vergroot wordt, en de drift naar het wateroppervlak af zal nemen. Technische maatregelen kunnen bestaan uit doptype, af+ scherming en luchtondersteuning. Het druppelgrootte+spectrum dat een spuitdop produceert is een belang+ rijke factor bij het optreden van emissie. De venturispuitdop zou een mogelijkheid zijn om emissie naar de sloot te verminderen. Deze dop geeft een grover druppelgrootte spectrum dan standaarddoppen bij een identieke vloeistof+afgifte. In eerder onderzoek uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector fruit, kon geen emissie+ reducerend effect van bepaalde typen venturidoppen worden aangetoond op 5 m afstand van de buitenste bomenrij (= midden sloot). De verwachting was dat éénzijdig spuiten met de venturidop wel een emissie+ reductie zou geven. In het beschreven onderzoek werd het effect van een venturidop, luchtondersteuning (ventilatorstand) en het éénzijdig bespuiten van de buitenste bomenrij op de emissie gemeten in vergelijking met een standaard spuitdop (Albuz lila; referentie).
  Original languageDutch
  Place of PublicationRandwijk
  PublisherPPO Fruit
  Number of pages65
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit
  PublisherPPO Fruit
  No.2004-03

  Keywords

  • application methods
  • nozzles
  • pesticides
  • chemical control

  Cite this