Invloed van een landschapselement (windsingel) op de verspreiding van ammoniak uit een varkenshouderij: eindrapport

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Aanleiding van het in dit rapport gepresenteerde onderzoek was het vermoeden dat landschapselementen zoals windsingels, naast de ecologische- en landschappelijke waarde ook een rol zouden kunnen spelen bij het terugdringen van de verspreiding van emissies uit de veehouderij zoals ammoniak, fijn stof en geur. Dit vermoeden was gebaseerd op modelvoorspellingen en aanwijzingen uit de literatuur, waaruit bleek dat landschapselementen in staat zijn de verspreiding van agrarische emissies aanzienlijk te beïnvloeden. Door de fysieke aanwezigheid en het deels afvangen van de emissie door de beplanting zou de ongewenste verspreiding van luchtverontreinigingscomponenten worden tegengegaan. Aanleg van landschapselementen rond veehouderijen zou daarom, in aanvulling op andere emissie reducerende maatregelen (in de stal, management, etc.), een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen en vastleggen van agrarische emissies. Het in dit rapport gepresenteerde onderzoek richt zich met name op de effectiviteit van landschapselementen op het terugdringen van de verspreiding van ammoniak. Ook wordt enige informatie gegeven met betrekking tot andere agrarische emissies dan ammoniak zoals geur, fijnstof en de verspreiding van dierziekten
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPlant Research International
  Number of pages28
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameNota / Plant Research International
  PublisherPlant Research International
  No.333

  Keywords

  • air pollution
  • ammonia
  • animal husbandry
  • pig farming
  • windbreaks
  • shelterbelts
  • netherlands
  • particulate matter

  Cite this